Bra att veta!

Anmälan

Om du vill börja läsa vid universitetet måste du anmäla dig i förväg. Du anmäler dig till utbildningarna vid Lunds universitet på www.antagning.se.

Via e-post får du en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Behörighet

För att kunna antas till en högskoleutbildning måste du uppfylla vissa behörighetskrav.

Meriter och urval

Det finns ofta fler behöriga sökande till en utbildning än det finns antal platser. Då görs ett urval där alla sökande rangordnas.

Examen

När du har avslutat din utbildning och uppfyller de examenskrav som ställs kan du ansöka om en examen.