Historia, filosofi och kultur

Inom humaniora sätts människan och kulturen i centrum. När du läser ämnen med historisk, filosofisk eller kulturell prägel öppnar det för ett livslångt lärande där du lär dig konsten att kommunicera på olika nivåer, i olika kulturer och på olika sätt.

Program

Digitala kulturer, kandidatprogram

180 HP

Historia, kandidatprogram

180 HP

Modevetenskap, kandidatprogram

180 HP

Mänskliga rättigheter, kandidatprogram

180 HP

Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE), kandidatprogram

180 HP

Huvudområden/ämnen

Antikens kultur och samhällsliv

Kan läsas till och med avancerad nivå

Arkeologi

Kan läsas till och med avancerad nivå

Arkivvetenskap

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom masterprogram i ABM

Biblioteks- och informationsvetenskap

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom masterprogram i ABM

Bokhistoria

Kan läsas till och med kandidatnivå

Etnologi

Kan läsas till och med kandidatnivå samt på avancerad nivå inom Master of Applied Cultural Analysis.

Förlags- och bokmarknadskunskap

Kan läsas till och med kandidatnivå

Historia

Kan läsas till och med avancerad nivå

Historisk arkeologi

Kan läsas till och med avancerad nivå

Historisk osteologi

Kan läsas till och med avancerad nivå

Idé- och lärdomshistoria

Kan läsas till och med avancerad nivå

Intermediala studier

Kan läsas till och med kandidatnivå

Konsthistoria och visuella studier

Kan läsas till och med avancerad nivå

Mediehistoria

Kan läsas till och med avancerad nivå

Museologi

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom masterprogram i ABM

Musikvetenskap

Kan läsas till och med kandidatnivå

Mänskliga rättigheter

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt på avancerad nivå

Praktisk filosofi

Kan läsas till och med kandidatnivå samt som fristående kurs på avancerad nivå

Teoretisk filosofi

Kan läsas till och med kandidatnivå samt som fristående kurs på avancerad nivå

Människor och kultur i fokus

Inom ämnena historia, filosofi och kultur lär du dig mer om utmaningar som människan utsätts för och förstår bättre hur vi fungerar i samspel med vår omgivning. Detta bidrar inte enbart till att du ser individen i ett större sammanhang utan bidrar också till en ökad förståelse för olika miljöer som du med stor sannolikhet kommer i kontakt med i ditt framtida yrkesliv.

KLARA, STUDENT

Klara flyttade från Stockholm till Lund för att läsa kandidatprogram i digitala kulturer, att hon valde ett program var ingen slump.

– Jag kände att jag ville ha sammanhanget man får inom ett program och att det skulle vara lättare att komma in i en gemenskap när jag flyttade till Lund om jag läste ett program och inte fristående kurser.
Klara är nöjd med sitt beslut att välja Lund och ser studierna i digitala kulturer som en bra början på sin utbildning.

– Det är ett humanistiskt program som fokuserar på hur vi kommunicerar i dagens samhälle med nya digitala redskap. Det ger kommunikativa och analytiska färdigheter som behövs inom den värld vi lever i idag.

ELSA, STUDENT

Målet är att bli författare, en dröm Elsa fortfarande håller vid liv.

Att studera vidare efter gymnasiet föll sig naturligt och efter att ha studerat två terminer litteraturvetenskap i Stockholm sökte Elsa till Lund, där hon blev antagen till kandidatprogrammet i historia.

– Jag kände ganska snabbt, redan den första veckan att jag trivdes här.

På frågan om hennes mål med utbildningen blir det snabba svaret författare, men hon ser även att det överallt i samhället finns

behov av färdigheter som källkritik, ett utvecklat skrivande och

kunskaper om de historiska händelser vilka påverkat världens utveckling. En annan tilltalande möjlighet är att söka sig till en karriär inom skolvärlden.

Att välja studieinriktning handlar för Elsa om att följa sina egna intressen, speciellt nu när arbetsmarknaden så snabbt förändras menar hon att många typer av kompetens kommer att behövas för att vara attraktiv hos morgondagens personalrekryterare.

EFTER STUDIERNA – VAD KAN MAN JOBBA MED?

Våra före detta studenter arbetar på en mängd olika arbetsplatser, både i offentlig sektor, i näringslivet och som egenföretagare.