Konsthögskolan

Konsthögskolan i Malmö ger utbildningar för dig som vill bli konstnär. Det finns ingen oomtvistlig definition av vad en konstnär är eller gör, och det finns inget fastslaget program för vad en utbildning i fri konst ska innehålla. Konstbegreppet utvecklas ständigt och Konsthögskolan tar alltid hänsyn till studenternas intresseområden när kursutbudet planeras år från år.

Program

Konstnärligt kandidatprogram i Fri konst

180 HP

Drömmer du om att bli konstnär?

Konsthögskolan i Malmö är en av Sveriges fem konsthögskolor och har funnits sedan 1995. Skolan ger en utbildning i fri konst, med sammanlagt ett 70-tal platser och ett stort antal sökande varje år, både från Norden och övriga världen. Studieplats söks genom arbetsprover och de allra flesta som kommer in har gått någon form av förberedande konstutbildning. Mycket av undervisningen sker på engelska. Konsthögskolans årsbok publiceras också på engelska. Under utbildningen i fri konst får studenterna bekanta sig med flera olika synsätt på konsten, både praktiska och teoretiska. Individuellt arbete i egen konstnärsateljé är ett av de allra viktigaste inslagen i utbildningen. Studenterna utvecklar sitt konstnärskap under överseende av erfarna och ansedda konstnärer och konstteoretiker.

FORSKNING

Konsten som kunskapsfält

Konsthögskolan i Malmö har ett fyraårigt forskningsprogram som är öppet för både konstnärer, kuratorer och teoretiker. Forskningen är inriktad mot konsten som kunskapsfält och samspelet mellan konsten och andra former av vetande och tänkande. Ett långsiktigt syfte är att forskare i fri konst ska kunna samverka med forskare från andra områden i gemensamma projekt. Utbildningen var den första i sitt slag i Sverige och sedan 2006 har Konsthögskolan i Malmö utexaminerat ett tiotal doktorer i Fri Konst.

Stipendier

Årligen mottar ett flertal av Konsthögskolans studenter och alumner något av de konstnärsstipendier som delas ut i Sverige. Ett exempel är Edstrandska stiftelsen som varje höst utdelar ett antal stipendier till avgångsstudenter från skolans masterprogram.

KAROU, STUDENT

– Efter tillräckligt många ateljébesök och kurser blir du mer och mer självkritisk i ditt arbete, i vad du producerar och till och med i vad du anser vara konst. Skolan har gett mig utrymme och möjlighet att uttrycka mig med hjälp av olika material och tekniker vilket lett till att jag nu vet var jag hör hemma konstnärligt