LTH- Lunds Tekniska Högskola

På LTH utbildas ingenjörer, arkitekter, industridesigners och livsmedelstekniker. Vi värnar vår speciella LTH-gemenskap med en stor valfrihet inom utbildningarna och ett härligt studieliv. När du slutar hos oss tar du med dig en examen som banar väg för ett meningsfullt och efterfrågat jobb, men också ovärderliga minnen och erfarenheter.

Program

Civilingenjör i Bioteknik

300 HP

Civilingenjör i Datateknik

300 HP

Civilingenjör i Ekosystemteknik

300 HP

Civilingenjör i Elektroteknik

300 HP

Civilingenjör i Industriell ekonomi

300 HP

Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik

300 HP

Civilingenjör i Kemiteknik

300 HP

Civilingenjör - Kinainriktningen

Civilingenjör i Lantmäteri
300 HP

Civilingenjör i Maskinteknik med teknisk design
300 HP

Civilingenjör i Medicin och teknik
300 HP

Civilingenjör i Riskhantering
300 HP

Civilingenjör i Teknisk fysik

300 HP

Civilingenjör i Teknisk matematik
300 HP

Civilingenjör i Teknisk nanovetenskap

300 HP

Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad
300 HP


Arkitektutbildning
300 HP

Industridesignutbildning
180 HP

Brandingenjörsutbildning
210 HP

Högskoleingenjör i Byggteknik med arkitektur

180 HP

Högskoleingenjör i Byggteknik - Järnvägsteknik
180 HP

Högskoleingenjör i Byggteknik - Väg- och trafikteknik
180 HP

Högskoleingenjör i Datateknik
180 HP

Högskoleingenjör i Elektroteknik med automationsteknik
180 HP

Förberedande utbildning
Tekniskt basår

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
120 HP

Är matten svår?

“Det finns mycket stöd att få i matematikundervisningen”

Alla ingenjörsutbildningar innehåller en hel del matematik. Och ja, det kan vara ett svårt ämne. Men på LTH räknar vi med att många vill ha och behöver hjälp. Därför finns det mycket stöd att få i matematikundervisningen.

På de flesta program finns dessutom SI-mentorer*. Där har du chans att få handledning av äldre studenter, och räkna matte i grupp. Inför programstart finns även särskilda sidor för dig som nyantagen. Där hittar du repetitionsmaterial och råd om hur du kan förbereda dig.

Ska du börja läsa på LTH är det viktigt att du kan utföra räkning med papper och penna. Det gäller bland annat bråkräkning, potensräkning, andragradsekvationen, logaritmer, mm. Du kan förbereda dig genom att repetera i dina matematikböcker från gymnasiet. Innan du börjar din utbildning får du också möjlighet att ladda ner och räkna igenom ett häfte som är särskilt framtaget för våra blivande studenter och som går igenom viktiga delar av gymnasiets matematik.

När du antas så får du även tillgång till en webbsida med flera uppgifter där du kan repetera matematik inför kursen i endimensionell analys.

*SI = Supplmental Instruction är ett akademiskt stödprogram/mentorsprogram med stor internationell spridning. Programmet bygger på samverkansinlärning i grupper och har bland annat som syfte är att överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och högskola.

Träffa LTH


Vill du prata med någon som läser vid LTH eller besöka oss? Då finns det många möjligheter. Vi deltar varje år vid en mängd utbildningsmässor i hela Sverige. Här har du chansen att träffa studenter och få svar på alla dina frågor.

Om du undrar hur det är att studera på LTH kan du ”Skugga en student”. Det innebär att du under en dag följer med en av våra studenter. Du är med på undervisningen, får en rundvandring på LTH:s campus (antingen i Lund eller i Helsingborg) och får se studentens vardag.

Vill du prata med någon som är insatt i alla små och stora detaljer inom ett specifikt program? Då ska du vända till LTH:s student-service och våra studie- och karriärvägledare. De har stött på de flesta frågor när det gäller med- och motgångar i studierna och kan fungera som coacher och bollplank.

Vissa utbildningsprogram arrangerar genom sina studenter egna besöksdagar. Då finns det möjlighet att komma till LTH och få veta mer om respektive utbildning.