Ämneslärare

Vill du undervisa, engagera, inspirera och göra skillnad i människors liv – bli ämneslärare! Ämneslärarutbildningen i Lund ger dig behörighet att arbeta i gymnasieskolan, grundskolans årskurs 7–9 och vuxenutbildningen.

Program

Ämneslärarutbildning

300 HP

Kompletterande pedagogisk utbildning

90 HP (antagning endast till vårtermin)

Särskilt fokus på språk och naturvetenskap

Att vara lärare är att i en och samma person förena djupa ämneskunskaper och gediget människointresse. Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet har särskilt fokus på språk och naturvetenskapliga ämnen. Det är områden där det råder brist på lärare och du har mycket goda möjligheter att få jobb efter examen. Under utbildningen får du möjlighet att hela tiden utvecklas i ditt ämne samtidigt som du växer in i rollen som lärare genom verksamhetsförlagd utbildning och studier i utbildningsvetenskap.

GABRIELLA, STUDENT

Gabriella har läst till lärare på bara tre terminer. Det kan den som redan har sina ämnen göra genom Kompletterande pedagogisk utbildning.

– Att studera på KPU har varit intressant och lärorikt. Utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (praktik), studier i utbildningsvetenskap och ett examensarbete. Det som jag uppskattat allra mest är praktiken och möjligheten att utvecklas som lärare under ledning av en erfaren handledare. Gabriella skulle rekommendera andra att bli lärare men poängterar att det är viktigt att komma ihåg att läraryrket kan se väldigt olika ut och att många olika personlighetstyper därför kan passa som lärare.

– Det finns en relativt stor frihet att själv utforma undervisningen. Samtidigt måste den som blir lärare trivas i en ledarroll, ha ett ganska stort mått av tålamod och framför allt uppskatta det sociala samspelet med elever och andra lärare. Utan det blir nog yrket svårt i längden.

CHRISTIAN, STUDENT

Christian är ekonomen som växlat spår och nu läser till ämneslärare.

– Att ha tagit det här steget i riktning mot min dröm om att arbeta med människor i meningsskapande syfte är fantastiskt, säger Christian. Att få möjlighet att befinna mig i ett klassrum med likasinnade likaså. Mina klasskamrater är helt underbara.

Att lärarutbildningen vid Lunds universitet är relativt ny ser han som en fördel.

– Vi studenter får vara en viktig del i utbildningens utformning och jag upplever att man verkligen är intresserade av att lyssna till oss studenter. Och till alla blivande lärarstudenter vill han säga:

– Oroa er mindre och ge inte upp. Utbildningen är stundtals tuff, men kom ihåg varför ni valt att bli lärare.