Musikhögskolan

Vi är musikhögskolan för musikern som vill nå högsta möjliga nivå i sitt konstnärliga uttryck och musikpedagogen som med sina kunskaper ska inspirera och utveckla människors intresse för musik till en livslång passion.

Program

Musikerutbildning

180 HP

Kyrkomusikerutbildning

180 HP

Kantorsutbildning

120 HP

Ämneslärarutbildning i musik

300/330 HP

Förverkliga dina visioner!

Musikhögskolan i Malmö utbildar musiker, kyrkomusiker, kompositörer och musiklärare.

Här kan du förverkliga dina visioner och skapa dig en yrkesidentitet. Med sexhundra studenter under samma tak finns det alltid någon att spela eller öva tillsammans med, som delar din passion för t ex orkesterspel, rock, experimentell jazz eller folkmusik. Resultatet av din tid på Musikhögskolan i Malmö är till stor del upp till dig. Möjligheterna är oändliga!

KONSERTER OCH SAMVERKAN

Musikhögskolans konsertverksamhet med drygt tvåhundra offentliga konserter om året är en viktig del av regionens kulturutbud och inkluderar samarbete med bl a Malmö Live konserthus, Malmö stad, Dunkers kulturhus, Mix Musik och Jazzi Malmö. Skolan samarbetar med professionella orkestrar i regionen i bl a orkester- och kompositionsprojekt, t ex Malmö Symfoniorkester, Malmö Opera och Helsingborgs Symfoniorkester. Tillsammans med Musik i Syd genomför Musikhögskolan skolkonsertprojekt, som vänder sig till barn och ungdom vid regionens skolor.

Kreativ studiemiljö

Våra utbildningar har en hög konstnärlig nivå och drivs av en lärarkår med djupa kunskaper om musikliv och musikutbildning. De flesta är även utövande musiker och aktiva i det professionella musik- och kulturlivet.

Vi satsar mycket på att studenterna ska få rikligt av den viktigaste resurs vi har – tid tillsammans med våra engagerade lärare. Våra kursplaner och timplaner är den yttersta garantin för att de som studerar hos oss får mycket och kvalificerad undervisning under sin studietid. För att kunna utveckla sina färdigheter inom musikområdet har man tillgång till Musikhögskolans lokaler och övningsrum större delen av dygnet.


Musikhögskolan i Malmö ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Det rika och gränsöverskridande kulturutbud och mångfald som finns här präglar så klart även oss och vi har ett starkt internationellt studieklimat. Vi är en öppen högskola och har väletablerade samarbeten med renommerade universitet i Norden och Europa. För dig som är student innebär detta att du kan studera vissa delar av din utbildning utomlands och på sätt skaffa dig nya erfarenheter och få nya perspektiv.

ALEXANDER, STUDENT

"Jag valde Musikhögskolan i Malmö för alla fantastiska
lärare som undervisar här"

– Ett viktig argument för mig att söka till ämneslärarutbildningen är att det är enda musikhögskolan i Sverige som har en inriktning mot blandade genrer, vilket passar mig, eftersom jag är väldigt bred i mitt musikutövande.

– En annan anledning till varför jag valde Malmö är för alla fantastiska lärare som undervisar här. Det spelar ingen roll i vilket ämne det gäller eller på vilken nivå man befinner sig. Man får hjälp från där man är.

Alexander bor smidigt nära Musikhögskolan och kan promenera dit på bara sju minuter.

– I Malmö är det nära till allt och här finns ett fantastiskt utbud av konserter, klubbar och andra evenemang inom kultur- och nöjesområdet. Det finns också ett stort utbud i Lund, som jag ofta besöker.

– Mitt fokus i utbildningen är på min egen utveckling, såväl musikaliskt och pedagogiskt som personligt och socialt.