Naturvetenskap

Naturvetenskapen bygger på nyfikenhet och passion att försöka förstå och förklara världen vi lever i. Vågar du ifrågasätta det du ser omkring dig? Vill du vara med och påverka hur vår värld kommer att se ut i framtiden?

Program

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Astronomi och Astrofysik

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Biologi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Fysik

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Fysik (undervisning på engelska)

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Geologi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Kemi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Kemi/Molekylärbiologi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Matematik (undervisning på engelska)

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Meteorologi och Biogeofysik

180 HP

Obs! Programmet har pausats tills vidare och går inte att söka.

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Miljö- och hälsoskydd

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Miljövetenskap

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Molekylärbiologi

180 H

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Teoretisk fysik

180 HP

Sjukhusfysikerutbildning

300 HP

NATURVETARE BEHÖVS I SKOLAN

Vill du föra vidare din entusiasm för naturvetenskapen och utbilda dig till ett yrke med mycket god arbetsmarknad? Då kan läraryrket vara något för dig. Det finns två olika utbildningsvägar att välja mellan. Du kan antingen bygga på dina ämnesstudier med tre terminer kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), eller läsa på ämneslärarutbildningen.


Läs mer om lärarutbildning, ämnen och behörighet på: www.uvet.lu.se/utbildning

Vill du bidra till en bättre värld?

“Just nu står vi inför flera globala utmaningar inom exempelvis klimat, hälsa och energi. ”

Vi lever i en värld som är i ständig rörelse och förändring, vilket innebär att vi ställs inför många nya utmaningar och problem. Just nu står vi inför flera globala utmaningar inom exempelvis klimat, hälsa och energi. Samtidigt finns det ett stort samhällsbehov av smartare material, nya läkemedel, effektivare solceller med mera. Som naturvetare kan du bidra till en bättre värld genom ny kunskap, nya upptäckter och smarta lösningar.

Visste du att all teknik har sin grund i naturvetenskap? Mycket av det vi tar för givet idag har vi alltså naturvetare att tacka för. Några exempel är LED-lampan, katalysatorn som renar bilens avgaser, hårddisken på din dator och krypteringen som gör att du kan logga in säkert på din internetbank.


Naturvetare har också en viktig uppgift i att bidra med kunskap som ligger till grund för politiska beslut. Det kan till exempel handla om åtgärder för att skydda djur och natur, att ta fram modeller för framtida klimatscenarier, eller att göra markundersökningar inför byggen. Naturvetare kan även arbeta med att främja människors hälsa, exempelvis genom att utveckla nya läkemedel.


För att klara omställningen till ett hållbart samhälle behövs fler naturvetare, exempelvis inom områden som miljö och klimat, säkerhet och infrastruktur samt hälsa och livsmedelsförsörjning.

Cecilia, student

"Det hade också varit coolt att jobba i utvecklingsländer med projekt där jag kan använda mina kunskaper inom GIS."

– Jag vill bidra till en bättre värld genom att arbeta med grön stadsplanering eller miljöanpassning av våra kuster och hav. Båda områdena är viktiga för en hållbar utveckling. Det hade också varit coolt att jobba i utvecklingsländer med projekt där jag kan använda mina kunskaper inom GIS (grafiskt informationssystem).

Det skulle kunna handla om att minska spridningen av malaria eller undersöka hur havssköldpaddor förflyttar sig. Genom att utbilda mig till naturgeograf kan jag bidra till en bättre värld, samtidigt som jag kan jobba med något som jag tycker är kul och som känns meningsfullt.

Hur är det att studera naturvetenskap?

Via länken kan du se filmer om hur det är att studera naturvetenskap, hur arbetsmarknaden ser ut samt studenters och tidigare studenters studie- och karriärval.