Religionsvetenskap och teologi

I alla tider har religion spelat en viktig roll för oss människor. Vi har funderat över livets mening, vi har resonerat om livet och döden, gudomligt och mänskligt, rätt och fel.

Program

Religionsvetenskap och teologi,

kandidatprogram

180 HP

Huvudområden/ämnen

Religionsvetenskap

Kan läsas till och med avancerad nivå

Religionshistoria

Islamologi

Judaistik

Bibelvetenskap

Kyrko- och missionsstudier

Tros- och livsåskådningsvetenskap

Religion påverkar

Även samhället har under historiens gång på olika sätt präglats av våra religioner, och än idag påverkar de politik och internationella relationer. I vårt globala och mångkulturella samhälle krävs därför kunskap om religionens betydelse för individ och samhälle. I en tid med ständiga medicinska och teknologiska framsteg finns det ett behov av att diskutera etiska frågor.

Detta och mycket annat kan du studera på CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap, i Lund. Här finns kurser inom fälten religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, islamologi, judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap.

I en tid med ständiga medicinska och teknologiska framsteg finns det ett behov av att diskutera etiska frågor.

Valfrihet

Välj din egen sammansättning. Fördjupa dig inom ett område som passar just dig och kombinera med andra studieområden – till exempel språk, mellanösternkunskap eller andra kurser inom humaniora och samhällsvetenskap. Skapa din egen akademiska profil!

PAULINE, STUDENT

Paulines ser teologi som ett stort och brett ämne

Pauline gav sig efter gymnasiet ut i världen som volontärarbetare. När hon sedan sökte till universitetet var planen att bli ingenjör inom väg- och vattenbyggnad men hon kände ganska snart att ingenjörsyrket inte var för henne. Hon bytet till teologistudier med målet att bli präst och det har hon inte ångrat.

– Den bästa utbildningen, verkligen. Med hjälp av teologi går det att studera annan vetenskap som psykologi, sociologi eller filosofi.

Även om hon ser teologi som ett stort och brett ämne menar Pauline att de kurser hon valt att fördjupa sig i även gett henne förståelse för helheten.

– Man får lära sig att inte bara acceptera allt man hör, ser och är

med om. Att förstå att det finns många ingångar till allt som sker

i världen och att inte vara för snabb att döma människor.

Paulines studier har flera gånger fört henne utomlands, dels som utbytesstudent i Kent, Storbritannien, men även ett par gånger till Jerusalem inom ramen för kurser på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Då hon saknade det varma klimatet så tvekade hon inte över erbjudandet om ett års utbytesstudier i Kalifornien, vilket följer hennes livsfilosofi.

– Gör sånt som är kul, som ger energi och samtidigt gör gott i världen.


JAKOB, STUDENT

"Det kan vara bra att först prova ett ämne en termin."

Efter gymnasiet törstade Jakob efter mer kunskap.

– Intresset för religionen, att få lära mig mer om vår kristna tradition, men även andra, och få djupare kunskap, lockade mig.

Med en fundering på att bli lärare blev Lunds universitet det naturliga valet för denna Malmöbo, och det var inte bara närheten som fällde avgörandet.

– Jag har många bekanta som studerat religion i Lund, och de var väldigt positiva och då kändes det som ett väldigt naturligt val.
Kunskaper inom religionsvetenskap och teologi är något som Jakob ser behov av.

– Ofta möts vi av en förenklad bild, både av religiösa uttryck, strukturer och liknande. Men alla religioner är betydligt mer komplexa och det finns så många uttryck.

För blivande studenter tycker han att det kan vara bra att först prova ett ämne en termin, det kan till och med vara bra att läsa något bara för att få nya perspektiv.

– Börja med att gå efter lust, även om du har en tanke på ett yrke i framtiden så sök den första kursen på universitetet som någonting som du bara tycker verkar kul.