Samhällsvetenskap

Samhällsvetare arbetar med frågor som handlar om hur vi människor organiserar våra liv och våra samhällen. Vi behöver experter på samhället för att kunna jobba effektivt med frågor som till exempel rör demokrati, jämställdhet, kommunikation, ledarskap

eller politik.

Program

Freds- och konfliktvetenskap, kandidatprogram
180 HP

Genusvetenskap, kandidatprogram
180 HP

Journalistik, kandidatprogram

90 HP påbyggnad

Politices kandidatprogrammet

180 HP

Samhällsplanering, kandidatprogram
urban och regional utveckling
180 HP

Service Management, kandidatprogram

180 HP

Service Management, Health Management (kandidatprogram)
180 HP

Service Management, Retail Management (kandidatprogram)

180 HP

Service Management, Tourism & Hotel Management (kandidatprogram)
180 HP

Logistics Service Management, kandidatprogram
180 HP

Strategisk kommunikation, kandidatprogram

180 HP

Strategisk kommunikation och digitala medier, kandidatprogram

180 HP

Utvecklingsstudier, kandidatprogram (undervisning på engelska)
180 HP

Huvudområde/ämne

Freds- och konfliktvetenskap
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Genusvetenskap
Kan läsas till och med avancerad nivå

Humanekologi
Kan läsas till och med avancerad nivå

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kan läsas till och med avancerad nivå

Samhällsgeografi
Kan läsas till och med avancerad nivå

Service Management

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Statsvetenskap
Kan läsas till och med avancerad nivå

Strategisk kommunikation
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå och avancerad nivå

Underrättelseanalys
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Utvecklingsstudier
Kan läsas till och med avancerad nivå

PROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER

Vi erbjuder 17 olika kandidatprogram inom det samhällsvetenskapliga området. Du kan också skräddarsy din egen examen genom att läsa fristående kurser. Många kurser i samhällsvetenskapliga ämnen passar utmärkt att kombinera ihop till en unik examen.


Samhällsvetare finns överallt

Är du intresserad av områden som politik, genus, mångfald, utveckling, kommunikation eller service?

Då är samhällsvetenskapliga studier något för dig! Du hittar samhällsvetare inom många olika områden i både offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. Som samhälls-vetare kan du bidra med djupa kunskaper inom ett eller flera ämnesområden och metoder för att analysera problem och utveckla nya åtgärder. Genom att kombinera olika ämnen kan du skaffa dig en specifik kompetens som efterfrågas på arbets-marknaden.


Samhällsvetare arbetar till exempel på kommuner, departement, politiska organisationer eller företag, med allt från att bygga städer, planera för en hållbar miljö och utveckla kommunikationsstrategier till att leda serviceföretag, vara rådgivande i jämställdhetsfrågor eller sköta internationella förhandlingar.

Shafagh, hot- och riskhandläggare

Praktik och uppsats ledde till jobb för Shafagh

Shafagh läste Politices kandidatprogram och masterprogrammet European Affairs. Nu arbetar hon som hot- och riskhandläggare på kansliet för krishantering vid justitiedepartementet, Regeringskansliet. På kansliet samordnas regeringens och Regeringskansliets arbete med beredskap och krishanteringsfrågor. Shafagh arbetar bland annat med att tidigt fånga upp händelser som skulle kunna föranleda krishantering för regeringen.

Hennes första tjänst efter studierna var hos Energimyndigheten.

– Två anledningar till att jag fick den tjänsten var att jag hade arbetslivserfarenhet från min praktik och att jag hade skrivit min masteruppsats om ett för tjänsten relevant ämne.


Niklas, företagsrådgivare

"Mitt CV utmärkte sig bland andra sökande"

Niklas jobbar som företagsrådgivare på Nordea. Han läste kandidatprogrammet i Service management med inriktning Tourism & Hotel, en utbildning som han menar gav honom en fördel i jobbsökandet.

– Efter att jag fått jobbet på Nordea fick jag veta att mitt CV utmärkte sig bland de andra sökandens, som var mer traditionella ekonomer. Att jag hade kunskap om servicebranschen och var duktig på kundkontakt var värdefullt och intressant enligt min chef. Att jobba på bank är ju ett slags serviceyrke.