Service och stöd

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att du ska lyckas med dina studier och för att din studietid ska bli så bra som möjligt.

Bibliotek

Det finns 26 bibliotek vid Lunds universitet i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, besöksadresser och informationsresurser såsom bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser.


Du använder ditt LU-kort för att låna och kortet gäller på alla bibliotek vid Lunds universitet. Biblioteken är specialiserade på olika ämnen och ger undervisning i informationssökning och referenshantering. Här finns också bibliotekarier med fokus på tillgänglighet, som kan hjälpa dig i behov av särskilt stöd för dina studier.

Studievägledning

Hos universitetets allmänna studievägledning kan du få vägledning

och information inför och under din studietid. Du är välkommen att kontakta oss om du till exempel är osäker på vilken utbildning du ska välja, om du vill veta mer om vilka yrkesområden olika utbildningar leder till eller hur du kan kombinera fristående kurser till en gångbar generell examen. Du kan också kontakta oss om du har frågor om ansökan och antagningsregler.

Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal, drop in-vägledning under vissa perioder, distansvägledning via Skype samt telefonvägledning. Via e-post kan du få svar på kortare frågor. Studievägledare finns också på universitetets olika institutioner. Har du frågor om en speciell utbildning eller ett speciellt ämne kan du vända dig till studievägledaren vid den institution som ger utbildningen.

Studentreceptionen

I Studentreceptionen kan du få svar på många av dina frågor, eller få hjälp med att komma i kontakt med rätt person vid universitetet. Du får bland annat veta mer om ansökan och studentlivet, samt information om utbildningar och kurser. Studentreceptionen kan hjälpa till med att skriva ut registrerings- och studieintyg.

Pedagogiskt stöd

Du som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller ADHD, kan fåpedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier vid Lunds universitet. Du kan till exempel få stöd av specialpedagog, anteckningsstöd eller anpassad tentamen. Du ansöker om stöd via ett webbformulär på lu.se/pedagogisktstod. Tänk på att ansöka i god tid eftersom vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid. Om du har frågor kring din ansökan är du välkommen att kontakta en samordnare på Pedagogiskt stöd i Lund eller på Campus Helsingborg.

Studieverkstaden

Vill du förbättra din studieteknik? Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter? Vill du bli säkrare på att tala inför andra? Studieverkstaden är öppen för alla studenter vid universitetet, oavsett om studierna bedrivs på svenska eller engelska. Vi hjälper dig att utveckla din studieteknik och ditt akademiska skrivande och vi ger konkret textrespons. Förutom individuell handledning erbjuder vi föreläsningar, workshoppar och skrivkvällar. Välkommen att boka tid hos oss i Lund eller Helsingborg!

Karriärstöd

Som student vid Lunds universitet erbjuds du ett stöd när det gäller förberedelser inför arbetslivet, bland annat med karriärseminarier och karriärvägledningssamtal. Universitetet har karriärcenter på

vissa av fakulteterna. Tillsammans med Lunds universitets jobb- och karriärportal MyCareer.lu.se utgör dessa center en länk mellan studier och arbete.