Språk och litteratur

Språk- och litteraturcentrum (SOL) på Lunds universitet är Sveriges största samlade forsknings- och undervisningsmiljö inom språk, litteratur, film och områdesstudier som t ex Mellanösternstudier och Öst- och Centraleuropakunskap.

Program

Engelska, kandidatprogram

180 HP

Europastudier med humanistisk profil, kandidatprogram

180 HP

Japanska, kandidatprogram

180 HP

Journalistik, kandidatprogram

90 HP påbyggnad

Språkkonsultprogrammet

180 HP

Huvudområden/ämnen

Arabiska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Barnlitteratur

Kan läsas till och med avancerad nivå

Danska

Kan läsas till och med kandidatnivå

Engelska

Kan läsas till och med avancerad nivå

Europastudier

Kan läsas till och med avancerad nivå

Filmvetenskap

Kan läsas till och med avancerad nivå

Franska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Grekiska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Hebreiska

Kan läsas på nybörjarnivå

Isländska

Kan läsas på nybörjarnivå

Italienska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Japanska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Jiddisch

Kan läsas från nybörjarnivå till och med kandidatnivå

Kinesiska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Latin

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Lingvistik

Kan läsas till och med avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Kan läsas till och med avancerad nivå

Litterär gestaltning: Författarskolan

Kan läsas till och med avancerad nivå

Mellanösternstudier

Kan läsas till och med avancerad nivå

Nygrekiska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Retorik

Kan läsas till och med avancerad nivå

Rumänska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Ryska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Spanska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Svenska

Kan läsas till och med avancerad nivå

Svenska som andraspråk

Kan läsas till och med kandidatnivå

Teaterns teori och praktik

Kan läsas till och med kandidatnivå

Tyska

Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå

Öst- och Centraleuropakunskap

Kan läsas till och med kandidatnivå

Stort urval av fristående kurser

SOL erbjuder fristående kurser i över 30 olika ämnen och flera av våra kurser, t ex jiddisch och rumänska, är unika utbildningar. Därtill erbjuder vi bland annat en författarskola och en översättarutbildning, den senare på mastersnivå. Vi har också flera andra programutbildningar i språkvetenskap, litteraturvetenskap, filmproduktion och europastudier. För oss är studenternas anställningsbarhet viktig och flera av våra utbildningar erbjuder möjligheter till utbyte och praktik både i Sverige och utomlands.

På SOL står både vetenskap och studentinflytande i fokus och vår framstående forskning inom språk, litteratur och områdesstudier kommer självklart studenterna till godo genom högkvalitativ undervisning. Inom SOL:s väggar ryms också Lunds största studentbibliotek och ett innovativt humanistlabb.

"Studier i språk och litteratur är en värdefull tillgång i arbetslivet"

Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet erbjuder inte bara framtidens kunskap – här väntar också livslång vänskap. Kristoffer och Richard träffades på grundkursen i engelska, och trots olika vägar genom studierna behöll de sedan kontakten. Att språk kan leda till olika yrkesval är Richard och Kristoffer bra exempel på. Kristoffer siktar på läraryrket men lämnar också öppet för en karriär som forskare. Richard sökte redan under sitt examensarbete jobb som översättare i Danmark. Han valde att utbilda sig i svenska, engelska och danska.

– Danskan kände jag skulle vara en styrka när jag bestämde mig för utbildningen till översättare, med tanken att bo och arbeta i Öresundsregionen.

Båda har läst fristående kurser och rekommenderar att man provar på olika introduktionskurser som verkar roliga de första terminerna, även om det inte alltid är solklart hur de leder till ett jobb. Richard tycker att det är bra att ta hjälp av studievägledare.

– Sök det du brinner för, det gör inget om det blir fel. Det går oftast att ändra inriktning.