Teaterhögskolan

På Teaterhögskolan i Malmö finns kandidatprogram i skådespeleri samt i sceniskt och dramatiskt författande, masterprogram i teater samt olika fristående kurser. För att bli antagen till våra utbildningar krävs både särskild begåvning och stor motivation. Någon egentlig förutbildning till utbildningarna på grundnivå finns inte, men många sökande har gått teater- eller skrivarlinje på folkhögskola eller liknande.

Program

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

180 HP

Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

180 HP

Aktiva studenter

Teaterhögskolan ger fristående kurser inom Teaterns teori och praktik, som drivs tillsammans med Språk- och litteraturcentrum i Lund sedan 2010, och Konceptuell scenkonst.

Skolan finns i gamla Mazettifabriken i Malmö, vägg i vägg med den egna scenen Bryggeriteatern. På denna scen ges många uppsättningar som till exempel skådespelar-, konceptuell scenkonst- och dramatikerstudenternas slutproduktioner, vilka är öppna för allmänheten. Andra studentredovisningar sker vanligen internt eller för särskilt inbjuden publik.

För att bli antagen till utbildningarna måste de sökande genomgå och klara av praktiska antagningsprov eller lämna arbetsprov och andra skriftliga arbeten.

Teatern är en kollektiv konstart. Ett av skolans mål är att studenten ska bli en självständig och solidarisk del av den gemensamma arbetsprocessen. Aktivt deltagande i undervisningen och samarbetsförmåga har central betydelse.

PLATS PÅ SCEN!

I de flesta av Teaterhögskolans utbildningar ingår att möta en publik. I slutfasen av utbildningarna anlitas ofta externa regissörer för att göra slutproduktioner i form av uppsättningar som spelas offentligt inför publik.

Från chokladfabrik till teater

Teaterhögskolans lokaler på 2 500 kvadratmeter ligger i direkt anslutning till skolans egen teater Bryggeriteatern i kulturkvarteret Mazetti. Den före detta chokladfabriken har renoverats och anpassats till skolans speciella behov av studior, undervisningsrum för rörelse, röst, sång, musik, kostymateljé samt inspelningsstudio.

Många kallade, få utvalda

Konkurrensen till Teaterhögskolans utbildningar är stenhård. Ett exempel är att till skådespelarprogrammets 12 platser söker cirka 1000 personer varje år. Utbildningarna kräver hängivet arbete fem dagar i veckan och ofta även kvällstid och helger. Närvaron är obligatorisk vid all undervisning. Efter examen möter en arbetsmarknad där många arbetar som frilansare.