Att läsa vid Lunds universitet

Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre.

KRITISKT TÄNKANDE I FOKUS

När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om olika typer av information. Du lär dig att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du bär med dig och använder hela livet.

SJÄLVSTÄNDIGT OCH UTVECKLANDE

Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment, mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i förhållande till gymnasiet.

"På universitetet har jag själv valt vad jag vill plugga. Att studera blir så himla mycket roligare när man faktiskt får läsa om det man gillar."

Filiph, läser ekonomie kandidatprogrammet

FORSKNINGSNÄRA

En annan skillnad mot gymnasiet är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne.

HITTA DIN STUDIETEKNIK

Kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och en stor del av den är på engelska. Därför är det viktigt att ha en god studieteknik. På universitetet finns det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som hjälper dig som ny student med tips och strategier.

"I Lund utbildar du dig på ett av de topp 100 bästa universiteten i världen samtidigt som du får vara en del av ett helt fantastiskt roligt studentliv som ger dig vänner för livet."

Alexandra, läser juristprogrammet

KURSER ELLER PROGRAM

Vid Lunds universitet läser du antingen ett program eller kombinerar ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna kan leda till en universitetsexamen. Såväl programmens som kursernas omfattning anges i högskolepoäng, hp. Det går 30 högskolepoäng på en termin och 60 högskolepoäng på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats per vecka.

Lunds universitet erbjuder ca 1380 kurser. Du börjar med grundkurserna i ett ämne. Därefter kan du söka fortsättningskurser, fördjupningskurser och magisterkurser. Kurserna ges på grundnivå och avancerad nivå. På båda nivåerna kan du ta ut en examen, kandidatexamen alternativt magister- eller masterexamen.

Väljer du att läsa ett av Lunds universitets 270 olika program, börjar du med ett kandidatprogram för att sedan om du vill, avsluta med ett master- eller magisterprogram.

En examen, två olika vägar

På Lunds universitet läser du antingen ett program eller kombinerar ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna leder till samma mål – en universitetsexamen.

VAD SKA JAG VÄLJA?

Universitetets utbildningar består av olika kurser. Antingen kan du läsa de som program, som består av ett antal förbestämda kurser som leder fram till en examen, eller läser du som fristående kurser och sätter ihop till din egen examen. Du väljer det som passar dig bäst. Vissa program som leder till yrkesexamen kan man dock inte läsa som fristående kurser.

PROGRAM

Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad, väl genomtänkt struktur för hela utbildningen och du vet vad den leder till. Det kan vara en trygghet att veta att du har förtur till de flesta kurser på ett program. Du lär också känna dina kursare bättre, eftersom ni följs åt under studietiden, och får ofta en klasskänsla. Även om du läser ett program så ingår det ofta en del valbara kurser.

Program som börjar på grundnivå omfattar 3–5,5 år. Kandidatprogram är på 3 år och det längsta yrkesprogrammet är 5,5 år. Du kan också välja att börja med att ta en kandidatexamen och därefter söka till ett magister- eller masterprogram.

“Ett tryggt och säkert val”

Mänskliga rättigheter är ett brett program som innefattar kurser i allt från juridik till statsvetenskap, historia och sociologi. Det är också väletablerat.

– Jag ser det som en stor fördel. Ute på arbetsmarknaden och i samhället i stort är det många som vet vad det innebär. Det är en trygghet när det väl är dags att söka jobb.

FRISTÅENDE KURSER

Fördelen med att läsa fristående kurser är flexibilitet. Du kan läsa dina kurser som du väljer efter hand i vilken ordning du vill. Du har möjlighet att profilera dig och skapa en unik utbildning.

Vilka kurser du väljer beror på yrkesplaner och intressen. Om du till exempel är intresserad att jobba inom EU, på departement eller myndigheter kan du välja kurser i statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt kombinerat med språkstudier. Är du istället intresserad av att jobba inom hjälporganisationer kan du till exempel läsa mänskliga rättighetsstudier, freds- och konfliktvetenskap, socialantropologi och sociologi.

Att läsa fristående kurser är också ett bra sätt att prova på universitetsstudier. Det är även ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet, och som vill vidga eller fördjupa din kompetens.

EXAMEN

Det tar tre år att bli färdig med en utbildning på grundnivå, en kandidatexamen om 180 högskolepoäng, både om du läst på program eller fristående kurser. Du kan sedan välja att läsa vidare på avancerad nivå, ytterligare ett eller två år, och ta en masterexamen. Möjligheterna är oändliga!

Vänd dig gärna till universitetets studievägledare med dina frågor och funderingar: www.lu.se/studievagledning.

“Jag vill hitta min egen väg”

Julia visste att hon ville läsa juridik eller ekonomi efter studenten. Osäker på vad hon skulle välja bestämde hon sig för att prova sig fram.

– Istället för att hoppa på ett program sökte jag till den juridiska översiktskursen på Ekonomihögskolan.