Juridik

Är du intresserad av samhällsfrågor och tycker om att argumentera? Vill du ha ett yrke med mycket ansvar och möjlighet att påverka? Studier i juridik ger dig breda kunskaper om hur samhället fungerar och verktyg för att logiskt och metodiskt lösa problem.

Program

Juristprogrammet

270 HP

Ämne

Utvidgad juridisk introduktionskurs, UJIK

15 HP, Distanskurs

Öppnar många dörrar

Juridik har betydelse för enskilda människors liv, för offentlig verksamhet och företagande och för brott och straff. Juridiken bestämmer hur landet ska styras, sätter gränser för hur vi får utnyttja miljön och avgör hur nationer får agera. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet erbjuder en av landets sju juristutbildningar och ett flertal fristående kurser. All undervisning bygger på verkliga fall och stor vikt läggs vid att du ska lära dig att självständigt analysera stora mängder information och lösa problem. Juristprogrammet ger behörighet att arbeta som domare, åklagare och advokat. Förutom dessa traditionella yrken kan du arbeta med mänskliga rättigheter, biståndsarbete, inom det privata näringslivet eller med offentlig förvaltning inom till exempel kommuner och departement. Juridik öppnar vägen till många yrken.

Elsa Trolle Önnerfors, docent

"Jurister behövs överallt i samhället"

Juridiken finns i allt. Varje dag, hela livet påverkas vi av juridik – i familjen och på arbetet, i det offentliga och i det privata. – Juridikens variation kan kanske förvåna en del studenter, berättar Elsa Trolle Önnerfors, docent och vicedekan på Juridiska fakulteten och mottagare av Lunds studenters pedagogiska pris 2018. Många kommer till oss med de traditionella juristyrkena som domare, åklagare eller advokat som mål men arbets-marknaden är så mycket större. Jurister behövs överallt i samhället, både i Sverige och internationellt. Vid sidan om uppdraget som vicedekan ägnar Elsa sin tid åt både undervisning och forskning inom rättshistoria.

– För mig är det den perfekta mixen. Våra studenter är mycket motiverade och intresserade av samhället och samtiden. De uppskattar rättshistoria och inser vilken betydelse den har för hur det ser ut idag. Diskussionerna blir många och givande. Språket är juristens främsta arbetsredskap. Elsa möter studenterna i olika faser av utbildningen och kan följa deras utveckling. – Som jurist måste du behärska språket, verkligen kunna få fram det du vill säga i text. Ett stort intresse för människor är också viktigt. För juridiken handlar till stor del om mänskligt samspel; ju bättre du förstår andra människor, desto lättare kommer du att förstå juridiken.

John, student på Juristprogrammet

Johns intresse för juridiken växte fram under den senare delen av gymnasiet. Rättvisa och möjligheten att förstå samhället och dess funktioner var något som intresserade honom, därför sökte han till Juristprogrammet där han nu har hunnit läsa sina första terminer. – Det bästa med programmet hittills är att jag har lärt mig otroligt mycket om hur samhället fungerar och utvecklat en stor förståelse för hur juridiken genomsyrar nästan allt. John trivs på utbildningen och är nöjd med alla kunniga och engagerade föreläsare.

– Lund generellt är dessutom en underbar och mysig stad med ett roligt studentliv! John menar att man inte ska bestämma sig för tidigt för en framtida yrkeskarriär utan istället ta saker som de kommer, men ser sig själv i en framtida roll där han kan göra skillnad, till exempel som domare eller åklagare. – Oavsett var jag hamnar vet jag att jag kommer att ha en stor mängd användbar kunskap i bagaget.

FRISTÅENDE KURSER

Vi ger även ett antal fristående juridiska kurser som på olika sätt ger inblick i juridiken. Några är av mer allmän juridisk karaktär medan andra är inriktade på ett speciellt rättsområde. Bland annat ger vi distanskurser inom förvaltningsrätt och arbetsrätt vid sidan av den mer allmänna juridiska introduktionskursen.