Beteendevetenskap

Beteendevetenskapliga utbildningar sätter människan i fokus. Varför gör vi som vi gör när vi älskar, hatar, bor och arbetar? Genom att titta närmare på hur människor fungerar i olika situationer får du mer kunskap om individer, grupper, organisationer och samhället.

Program

Beteendevetenskap, kandidatprogram

180 HP

Human Resources, kandidatprogram

180 HP

Kriminologi, kandidatprogram

180 HP

Psykologprogrammet

300 HP

Socialantropologi, kandidatprogram

180 HP

Sociologi, kandidatprogram

180 HP

Socionomprogrammet

210 HP

Huvudområden/ämnen

Psykologi

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Rättssociologi

Kan läsas till och med avancerad nivå

Socialantropologi

Kan läsas till och med avancerad nivå

Socialt arbete

Kan läsas på grundnivå och avancerad nivå

Sociologi

Kan läsas till och med avancerad nivå

Människan i fokus

Som beteendevetare blir du expert på människor. Till exempel hur samspelet mellan människor fungerar, hur vi beter oss i olika sammanhang och miljöer och hur man på bästa sätt leder individer, grupper och organisationer. Med expertkunskap om hur människor fungerar kan du till exempel arbeta inom företag och organisationer med personalfrågor, brottsförebyggande frågor, hälsofrågor eller med utredningsarbetete.

Bygg din egen unika utbildning

Du kan läsa till din examen via fristående kurser eller ett program. Om du läser ett program finns en utbildningsplan som visar vad du kommer att läsa de kommande terminerna. Att läsa fristående kurser innebär istället att du själv kan kombinera kurser som intresserar dig och få en utbildning där du har inriktat dig mot de områden och arbetsuppgifter som intresserar dig mest. Du träffar många olika människor som delar dina intressen och du kan i vissa fall välja att läsa deltid eller på distans.

Om du väljer att läsa fristående kurser måste du söka varje termin. Du behöver därför ha en mer strukturerad planering för dina studier än om du läser ett program. Observera att om du vill bli psykolog eller socionom måste du läsa psykolog- respektive socionomprogrammet.

EFTER EXAMEN

SANNA

Kampanjledare på Amnesty

Sannas intresse av maktstrukturer fick henne att studera sociologi. Efter examen gjorde hon två praktikterminer, först hos Amnesty och sedan i ett projekt i Indien som stöttar ekologiska småbönder. Strax efter att hon kommit hem fick hon jobb som kampanjledare på Amnesty. – Praktiken kändes som ett viktigt steg mellan det teoretiska och det praktiska.

Det var också ett sätt för mig att knyta kontakter på arbetsmarknaden; få in en fot liksom. Det behöver man. – Det jag främst tagit med mig från studierna är förståelsen för maktstrukturer. Det är något jag känner jag har nytta av generellt i livet, snarare än i de arbetsuppgifter jag utför till vardags.

EFTER EXAMEN

JULIA

Jobbar med festivalen Urkult

Efter att Julia tagit kandidatexamen i socialantropologi fick hon anställning på musik- och konstfestivalen Urkult, i Näsåker utanför Sollefteå. – Som kulturellt intresserad människa är socialantropologi fantastiskt att studera och det spelade stor roll i rekryterings-processen och urvalet att jag var intresserad av språk och kultur.

Innan Julia påbörjade studierna i socialantropologi läste hon kurser i arabiska och mellanösternkunskap som blev del av hennes kandidatexamen. – Att läsa socialantropologi i kombination med andra studier är perfekt. Du får teoretiska ramverk och metoder för hur du kan förstå fenomen som exempelvis genus, mode, religiösa praktiker och världssystem.