Medicin och vård

Är du nyfiken på varför vi blir sjuka och hur kroppen reagerar när den blir sjuk? Vill du jobba med att förhindra att människor blir sjuka eller skadade? Eller vill du arbeta med att hjälpa personer att hitta nya vägar tillbaka till ett välfungerande liv efter sjukdom eller skada? Våra utbildningar rustar dig med kunskap och färdigheter som behövs för att kunna arbeta med att förbättra hälsa och livskvalitet för människor världen över.

Program

Arbetsterapeutprogrammet

180 HP

Audionomprogrammet

180 HP

Biomedicinprogrammet (undervisning på engelska)

180 HP

Fysioterapeutprogrammet

180 HP

Logopedprogrammet

240 HP

Läkarprogrammet

360 HP

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 HP

Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

Hälsovetenskapligt basår- NYHET!

60 HP

FRAMTID

God arbetsmarknad och möjligheter att förändra

Arbetsmarknaden är god inom medicin och vård. Många av våra utbildningar leder dessutom fram till yrken som det enligt prognoser även i framtiden kommer att vara stor efterfrågan på. Många väljer att läsa hos oss för att få möjligheter att bidra till mer hälsosamma människor och en bättre värld.

MÖJLIGHETER

Forska under studietiden!

Alla studenter vid Medicinska fakulteten kan söka sommarstipendium för att forska under sommaren. Det innebär en möjlighet för dig som student att mot ersättning prova på att forska i en forskargrupp.

ARBETSLIVSANPASSAT

Praktik – en självklar del av utbildningen!

På programmen får du tidigt och sedan genom hela utbildningen prova på den kommande yrkesrollen genom verksamhetsförlagd utbildning. Då får du träffa patienter och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Ju längre fram i utbildningen du kommer desto fler arbetsmoment får du göra på egen hand med stöd av en erfaren handledare.

CHRISTOFFER, STUDENT PÅ AUDIONOMPROGRAMMET