Naturvetenskap

Naturvetenskapen bygger på nyfikenhet och passion att förstå och förklara världen vi lever i. Vågar du ifrågasätta det du ser omkring dig? Vill du vara med och påverka hur vår värld kommer att se ut i framtiden?

Program

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Astronomi och Astrofysik

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Biologi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Fysik

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Fysik (undervisning på engelska)

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Geologi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Kemi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Kemi/Molekylärbiologi

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Matematik (undervisning på engelska)

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Miljö- och hälsoskydd

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Miljövetenskap

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Molekylärbiologi

180 H

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

180 HP

Naturvetenskapligt kandidatprogram,

Teoretisk fysik

180 HP

Sjukhusfysikerutbildning

300 HP

Naturvetenskapligt basår

Förberedande utbildning 60 HP

NATURVETARE BEHÖVS

Vill du föra vidare din entusiasm för naturvetenskapen och utbilda dig till ett yrke med mycket god arbetsmarknad? Då kan läraryrket vara något för dig. Det finns två olika utbildningsvägar att välja mellan. Du kan antingen bygga på dina ämnesstudier med tre terminer kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), eller läsa på ämneslärarutbildningen.

BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD!

Vi lever i en värld som är i ständig rörelse och förändring, vilket innebär att vi ställs inför många nya utmaningar och problem. Just nu står vi inför flera globala utmaningar inom exempelvis klimat, hälsa och energi. Samtidigt finns det ett stort samhällsbehov av smartare material, nya läkemedel, effektivare solceller med mera. Som naturvetare kan du bidra till en bättre värld genom ny kunskap, nya upptäckter och smarta lösningar.

Visste du att all teknik har sin grund i naturvetenskap? Mycket av det vi tar för givet idag har vi alltså naturvetare att tacka för. Några exempel är LED-lampan, katalysatorn som renar bilens avgaser, hårddisken på din dator och krypteringen som gör att du kan logga in säkert på din internetbank.

Naturvetare har också en viktig uppgift i att bidra med kunskap som ligger till grund för politiska beslut. Det kan till exempel handla om åtgärder för att skydda djur och natur, att ta fram modeller för framtida klimatscenarier, eller att göra markundersökningar inför byggen. Naturvetare kan även arbeta med att främja människors hälsa, exempelvis genom att utveckla nya läkemedel. För att klara omställningen till ett hållbart samhälle behövs fler naturvetare, t ex inom områden som miljö och klimat, innovation och teknik samt hälsa och livsmedelsförsörjning.

HEDDA, STUDENT PÅ KANDIDATPROGRAMMET I MILJÖVETENSKAP

“Alla verksamheter har en påverkan på miljö och klimat, och det är dessa avtryck jag vill hjälpa till att minska.”

– Jag vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom att arbeta med konkreta miljö- och naturvårdsinsatser. Alla verksamheter har en påverkan på miljö och klimat, och det är dessa avtryck jag vill hjälpa till att minska. Med naturvårdsinsatser kan vi hjälpa till att skydda områden med höga naturvärden, allt från små våtmarker till stora naturreservat, vilket gynnar både växter, djur och människor.

Med det tvärvetenskapliga kandidatprogrammet i miljövetenskap får jag med mig kunskap om såväl naturvetenskapliga processer och metoder, som juridiska- och ekonomiska system. Jag valde utbildningen för att kunna arbeta med något jag brinner för samtidigt som det känns meningsfullt.

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Saknar du behörighet? Nu erbjuder vi naturvetenskapligt basår för dig som behöver komplettera dina gymnasiebetyg. Ett godkänt basår ger dig platsgaranti till det naturvetenskapliga kandidatprogrammet samt sjukhusfysikerprogrammet vid Lunds universitet.