Resten av världen väntar

Som student vid Lunds universitet kan du ansöka om utbytesstudier och förlägga en termin eller ett år av din utbildning utomlands. Varje år reser vanligtvis (när det inte är coronapandemi i världen) över 1300 lundastudenter ut i världen.

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du kan studera vid ett välrenommerat universitet utan att betala studieavgift. Dina utbytesstudier blir ett komplement till dina studier vid Lunds universitet. De bidrar till att ge dig internationell erfarenhet och ge din utbildning en unik profil.

Du kan ta med dig ditt studiemedel och även söka extra studiemedel för att täcka merkostnader. Ett villkor för att söka studiemedel för utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds universitet och utgöra en del av din examen.

VART KAN JAG ÅKA?

Lunds universitet har samarbetsavtal med en mängd utländska universitet i bland annat Norden, Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Kina, Japan, Australien och Sydafrika. För studier vid något av de universitet som omfattas av EU-programmen Nordplus och Erasmus+ är det dessutom möjligt att söka stipendium. Universitetet arbetar ständigt för att utveckla kontakter med andra universitet runt om i världen.

MÖT VÄRLDEN I LUND

Lunds universitet tar emot flest internationella studenter av alla svenska universitet. På många av de kurser och utbildningar som ges på engelska går både svenska och utländska studenter. Du behöver inte resa utomlands för att uppleva den internationella atmosfären – möjligheten till nya perspektiv och internationella bekantskaper finns även här. Vill du möta världen på hemmaplan kan du också engagera dig som fadder för internationella studenter.

Att flytta till ett annat land var en ny erfarenhet
Jag växte i utmaningen att lämna tryggheten i Sverige!

Nationellt vs internationellt på Lunds universitet

77%

Nationella

studenter

23%

Internationella

studenter

50%

Nationella forskare

50%

Internationella forskare

89%

Utbildningsprogram på grundnivå på svenska

11%

Internationella utbildningsprogram på grundnivå på engelska

25%

Utbildningsprogram på avancerad nivå på svenska

75%

Utbildningsprogram på avancerad nivå på engelska