Samhällsvetenskap

Samhällsvetare arbetar med frågor som handlar om hur vi människor organiserar våra liv och våra samhällen. Vi behöver experter på samhället för att kunna jobba effektivt med frågor som till exempel rör demokrati, jämställdhet, kommunikation, ledarskap eller politik.

Program

Freds- och konfliktvetenskap, kandidatprogram
180 HP

Genusvetenskap, kandidatprogram
180 HP

Journalistik, kandidatprogram

90 HP påbyggnad

Politices kandidatprogrammet

180 HP

Samhällsplanering, kandidatprogram
urban och regional utveckling
180 HP

Logistics Service Management, kandidatprogram
180 HP

Service Management, kandidatprogram

180 HP

Service Management, Hälsa kandidatprogram 180 HP

Service Management, Retail kandidatprogram

180 HP

Service Management, Turism och hotell kandidatprogram 180 HP

Strategisk kommunikation, kandidatprogram

180 HP

Strategisk kommunikation och digitala medier, kandidatprogram

180 HP

Utvecklingsstudier, kandidatprogram (undervisning på engelska)
180 HP

Huvudområde/ämne

Freds- och konfliktvetenskap
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Genusvetenskap
Kan läsas till och med avancerad nivå

Humanekologi
Kan läsas till och med avancerad nivå

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kan läsas till och med avancerad nivå

Samhällsgeografi
Kan läsas till och med avancerad nivå

Service Management

Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Statsvetenskap
Kan läsas till och med avancerad nivå

Strategisk kommunikation
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå och avancerad nivå

Underrättelseanalys
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå

Utvecklingsstudier
Kan läsas till och med avancerad nivå

PROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER

Vi erbjuder 17 olika kandidatprogram inom det samhällsvetenskapliga området. Du kan också skräddarsy din egen examen genom att läsa fristående kurser. Många kurser i samhällsvetenskapliga ämnen passar utmärkt att kombinera ihop till en unik examen.

SAMHÄLLSVETARE FINNS ÖVERALLT!

Är du intresserad av områden som politik, genus, mångfald, utveckling, kommunikation eller service? Då är samhälls-vetenskapliga studier något för dig! Du hittar samhällsvetare inom många olika områden i både offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. Som samhällsvetare kan du bidra med djupa kunskaper inom ett eller flera ämnesområden och metoder för att analysera problem och utveckla nya åtgärder. Genom att kombinera olika ämnen kan du skaffa dig en specifik kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Samhällsvetare arbetar till exempel på kommuner, departement, politiska organisationer eller företag, med allt från att bygga städer, planera för en hållbar miljö och utveckla kommunikationsstrategier till att leda serviceföretag, vara rådgivande i jämställdhetsfrågor eller sköta internationella förhandlingar.

CHARLIE, KOMMUNIKATÖR

Charlie fick jobb direkt efter sin kandidatexamen

Charlie har läst kandidatprogrammet i genusvetenskap. Idag jobbar han som kommunikatör på fackförbundet Byggnads i ESF-projektet ’En byggbransch för alla’. Parallellt driver han företaget Genusarbetaren som erbjuder föreläsningar och konsultande inom jämställdhet och har bland annat uppdrag för Byggcheferna som föreläsare om machokultur.

– Jag fick min första anställning genom att göra praktik under utbildningen. Att göra praktik var inte självklart för mig från början, men i efterhand är jag väldigt glad för att jag gjorde det. Inte bara för att det ledde till ett jobb, utan även för att det var så enormt lärorikt att omvandla den teori jag lärt mig till praktiskt arbete. Jag har ständigt användning för all den kunskap jag fått från genusvetenskapen.

ANTON, STRATEGISK INKÖPARE

“Utbildningen erbjöd extremt bred kunskap”

Anton läste Logistics service management och skrev sin kandidatuppsats om dagligvaruhandeln. Under referenssökandet snubblade han över en annons om en traineetjänst på livsmedelskedjan Lidl. Idag jobbar han som strategisk inköpare på företaget.

– Utbildningen erbjuder en extremt bred kompetensram. Jag tror väldigt få vet precis vad de kommer jobba med efter studierna, det är oftast tillfälligheter som avgör. Och service management erbjuder en väldigt bra bas för att kunna ta tillvara på dessa tillfälligheter efter examen.