Service och stöd

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att du ska lyckas med dina studier och för att din studietid ska bli så bra som möjligt.

BIBLIOTEKEN

Det finns 26 bibliotek vid Lunds universitet i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och referenslitteratur, stora tryckta och digitala samlingar, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, besöksadresser och informationsresurser såsom bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser. Du använder ditt LU-kort för att låna och kortet gäller på alla bibliotek vid Lunds universitet. Biblioteken är specialiserade på olika ämnen och ger undervisning i informationssökning och referenshantering. Här finns också bibliotekarier med fokus på tillgänglighet, som kan hjälpa dig i behov av särskilt stöd för dina studier.

STUDIEVÄGLEDNING

På allmänna studievägledningen i Lund eller på Campus Helsingborg kan du få vägledning och information inför och under din studietid. Du är välkommen att kontakta oss om du till exempel är osäker på vilken utbildning du ska välja, om du vill veta mer om vilka yrkesområden olika utbildningar leder till eller hur du kan kombinera fristående kurser till en gångbar generell examen. Du kan också kontakta oss om du har frågor om ansökan och antagningsregler.

Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal och distans-vägledning via Zoom eller telefon. Under vissa perioder erbjuder vi även drop-in-vägledning. Via e-post kan du få svar på kortare frågor. Studievägledare finns också på universitetets olika institutioner. Har du specifika frågor om en utbildning eller ett ämne, kan du vända dig till direkt till studievägledaren vid den institution som ger utbildningen.

STUDENTRECEPTIONEN

I Studentreceptionen kan du få svar på många av dina frågor, eller få hjälp med att komma i kontakt med rätt person vid universitetet. Du får bland annat veta mer om ansökan och studentlivet, samt information om utbildningar och kurser. Studentreceptionen kan hjälpa till med att skriva ut registrerings- och studieintyg.

PEDAGOGISKT STÖD

Du som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller ADHD, kan få pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier vid Lunds universitet. Du kan till exempel få stöd av specialpedagog, anteckningsstöd eller anpassad tentamen. Du ansöker om stöd via ett webbformulär på lu.se/pedagogisktstod. Tänk på att ansöka i god tid eftersom vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid. Om du har frågor kring din ansökan är du välkommen att kontakta en samordnare på Pedagogiskt stöd i Lund eller på Campus Helsingborg.

STUDIEVERKSTADEN

Vill du förbättra din studieteknik? Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter? Vill du bli säkrare på att tala inför andra? Studieverkstaden är öppen för alla studenter vid universitetet, oavsett om studierna bedrivs på svenska eller engelska. Vi hjälper dig att utveckla din studieteknik och ditt akademiska skrivande och vi ger konkret textrespons. Förutom workshops och skrivkvällar erbjuder vi också individuell handledning.

KARRIÄRSTÖD

Redan som student vid Lunds universitet hjälper vi dig att kickstarta din karriär. Varje år arrangeras flertalet karriärmässor, seminarier och workshops där du kan träffa olika arbetsgivare, få våra bästa tips om hur du skriver ett slagkraftigt CV och träna på att nätverka via LinkedIn. Genom Lunds universitets egen karriärportal MyCareer.lu.se håller du dig uppdaterad om kommande evenemang. Här hittar du dessutom praktikplatser, traineeplatser och lediga jobb runtom i hela världen. Du kan också prenumerera på vårt e-nyhetsbrev "Karriärtankar"som innehåller karriärtips, inspiration och information om framtida evenemang.

STUDENTHÄLSAN

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil är du välkommen till oss.

Studenthälsan erbjuder kurser i olika ämnen varje termin, men även individuella samtal relaterat till din studiesituation samt internetbaserad behandling. Vi ger stöd, råd och behandling för att hjälpa dig till förändring. Vår ambition är att hjälpa dig till förändring.