Allt som allt ett universitet i världsklass!

Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens främsta lärosäten, och är också ett av Sveriges populäraste studentstäder.

BLAND DE STÖRSTA I NORDEN

Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. I 350 år har universitetet varit i ständig utveckling – idag i högre grad än någonsin. Med våra 43 700 studenter och 8380 anställda är vi nu ett av Nordens största universitet med campus i Lund, Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed.

ETT BRETT OCH SPETSIGT UTBUD

Vid Lunds universitet kan du välja mellan 272 utbildningsprogram och 1413 fristående kurser på olika nivåer, inom ett hundratal olika ämnen. Universitetet har dessutom Skandinaviens bredaste utbildningsutbud på engelska. Detta ger dig stora möjligheter att kombinera ämnen och skapa dig en unik examen.

“Det bästa med Lunds universitet är att hög kvalitet på utbildning förenas med ett sprudlande och unikt studentliv. Det är en bubbla som bara går att förstå när du varit i den, och när den spricker får du med dig kunskap och vänner för livet!"

Bisera, läser ekonomie kandidatprogrammet

STUDENTERNAS STAD

Lund är Sveriges mesta studentstad med sitt unika studentliv, universitetets tydliga närvaro i stadsbilden och den kreativa miljön. I Lund är det dessutom cykelavstånd till allt!

LANDETS MEST INTERNATIONELLA UNIVERSITET

Vi är ett internationellt universitet och attraherar flest internationella studenter i Sverige. Med utbytesstudenter från 150 länder samt gästforskare blir Lund en mångkulturell mötesplats. Många lundastudenter läser också en del av sin utbildning utomlands och kan välja mellan utbyten i mer än 70 länder.

FORSKNING

Våra utbildningar är nära sammanflätade med aktuell forskning. Merparten av lärarna är också forskare. Vi bedriver världsledande forskning och många banbrytande innovationer kommer från Lund.

SAMVERKAN MED SAMHÄLLET

Att våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden är avgörande, därför bedriver vi våra utbildningar i nära samarbete med det omgivande samhället. Vi har flera karriärcentrum och anordnar arbetsmarknadsdagar och karriärledande seminarier.

INVESTERA I FRAMTIDEN

Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse som gör att du växer som människa, får vänner, kunskaper och kontakter för livet. Vi är stolta över våra studenter och vill ge dig de allra bästa förutsättningarna för framgångsrika studier. Med vårt sigill på ditt examensbevis ligger hela världens arbetsmarknad öppen!

Varmt välkommen!

“Lund är den akademiska mittpunkten där studenter från världens alla hörn möts. Tillsammans skapar vi gemenskap och glädje i vardagen.”

Laura, läser socionomprogrammet

Varför just Lunds universitet?

Ett av Europas främsta universitet med världsledande forskning.

Unik studentstad med ett fantastiskt studentliv.

272 program och 1413 fristående kurser att välja mellan.

Våra lärare är framstående forskare.

Service och stöd under hela studietiden.

Utbytesavtal med ca 640 universitet i över 70 länder.

Mötesplats för studenter från hela världen.

26 bibliotek – en guldgruva.

Studentnationer som erbjuder gemenskap och aktiviteter.

Vart fjärde år är det Lundakarneval!